Religija

Danas je Sveti velikomučenik Teodor Tiron

Tiron znači regrut. Tek što sveti Teodor beše stupio u vojsku, u puk Marmaritski, u gradu Amasiji, kada otpoče gonjenje hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom.

Kako Teodor ne hte kriti da je i on hrišćanin, to bi potegnut na sud i vrgnut u tamnicu, i tamnica zaključana i zapečaćena. Jer, nečastivi sudija hoćaše Teodora umoriti glađu.

U tamnici se javi Teodoru sam Gospod Hristos i ohrabri mučenika Svoga govoreći mu: “Ne boj se, Teodore, Ja sam s tobom, ne uzimaj više zemaljske hrane i pića, jer ćeš biti u drugom životu, večnom i neprolaznom, sa Mnom na nebesima”. U tome se javi mnoštvo angela u tamnici, i sva tamnica se osvetli presjajno, i stražari tamnički videše angele u belo odevene, i vrlo se uplašiše.

Potom bi Teodor sveti izveden, istjazavan i na smrt osuđen. Bačen bi u oganj, i predade dušu svoju svetu Bogu višnjem. Postradao 306. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *