Stanari

Rudnik i Termoelektrana Stanari

Eksploatacija uglja u rudniku Stanari se obavlja korištenjem kontinualne i diskontinualne tehnologije: potpuno modernizovanim BTO sistemom, hidrauličnim bagerima kašikarima i buldozerima za otkop međuslojne gline, kao i drugom pomoćnom mehanizacijom. Otkopani ugalj se utovara u kamione i odatle se transportuje do pogona za preradu. Ovakav način rada hidrauličnih bagera sa dirigovanim kapacitetima i mestima kopanja po slojevima neophodan je radi ujednačavanja i kontrole kvaliteta uglja za konačne potrošače. Ugalj se otkopava po slojevima i podetažama u pravcu sever jug i frontom napredovanja prema zapadu. Visinska podela etaža je prilagođena geološkim uslovima ležišta i tehnološkim karakteristikama otkopne mehanizacije.Otkrivene rezerve uglja, na sjevernom dijelu ležišta Stanari, na kraju 2018. godine iznose preko 11.000.000 tona a planirano je da se snabdijevanje TE Stanari ugljem vrši do 2030. godine.Prerada rovnog uglja se odvija suvim postupkom sa drobljenjem i klasiranjem uglja na četiri osnovne klase: komadni ugalj 120-1200 mm, komadni ugalj nakon drobljenja +60 – 120 mm, kocka +30 – 80 mm i energetski ugalj –40+0mm.

 • Planirana godišnja proizvodnja električne energije u TE Stanari iznosi 2 miliona MWh
 • Godišnja potrošnja uglja u termoelektrani iznosiće 2,3 miliona tona
 • Maksimalan broj radne snage angažovane na gradilištu dostigao je broj od 1.000 radnika
 • Više od 15.000 projektnih dokumenata izdatih tokom procesa projektovanja
 • 55.000 m3 betona i 5.500 tona armature ugrađeno je u objekte termoelektrane
 • Montirano je 19.600 tona elemenata čelične konstrukcije
 • 13.5 km podzemnih cjevovoda
 • U okviru termoelektrane postoji 50 različitih objekata
 • Najviša konstrukcija na gradilištu termoelektrane je dimnjak – 150 m
 • Ukupna dužina ugrađenih energetskih kablova prelazi 1.000 km
 • Više od 50.000 tona opreme isporučeno je na gradilište

Preuzeto sa eft-stanari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *