Religija

Kumstvo u pravoslavlju

Kumstvo je čisto hrišćanska ustanova, jer su pri krštenju bili potrebni svedoci za istinito i iskreno primanje hrišćanstva i trebalo je ispovediti veru, odreći se đavola, sjediniti se sa Hristom, a kada je došlo da se krštavaju deca, to ona nisu mogla to činiti, no su to činila druga lica. Kod odraslih kumovi su bili njihovi […]

Religija

Danas je Sveti velikomučenik Teodor Tiron

Tiron znači regrut. Tek što sveti Teodor beše stupio u vojsku, u puk Marmaritski, u gradu Amasiji, kada otpoče gonjenje hrišćana pod carevima Maksimijanom i Maksiminom. Kako Teodor ne hte kriti da je i on hrišćanin, to bi potegnut na sud i vrgnut u tamnicu, i tamnica zaključana i zapečaćena. Jer, nečastivi sudija hoćaše Teodora […]